Duyurular

Gelecek Toplantı 7 Aralık 2019 Tarihinde

192 sayılı GSTİK Toplantısı 7 Aralık 2019 Cumartesi günü saat: 10.00'da İşbirliği Kurulu toplantı salonunda yapılacaktır.
Ele alınacak gündem maddeleri şunlardır:

07 Aralık 2019 Tarihinde Yapılacak Olan “Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu”nun 192 sayılı Toplantısı ile ilgili;

 

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanının belirlenmesi,
   (Başkan, 1 Başkan Vekili, 1 Sekreter, 1 Oy Toplama Memuru)

2. Bir önceki toplantı olan 05 Ekim 2019 tarih ve 191 sayılı Olağan toplantıya ait “tutanak” ile “Alınmış Kararlar”ın okunması, onaylanması ve imzalanması,

3. Gündemin tasvibe sunulması,

4. Geçen 2 aylık dönem ile ilgili olarak Genel Sekreterlikçe verilecek bilgilerin açıklanması,

5. Galatasaray Eğitim Kurumları ile ilgili bilgi verilmesi.

6. Forum 2019 ile ilgili genel görüşme.

7. Üye kuruluşların kendi faaliyetleri ile ilgili olarak Kurula sunacakları bilgilerin yazılı veya sözlü olarak açıklanması,

8. Dilekler / Öneriler.